DANSK MUSIKER FORBUND
FREDERIKSBORG AFDELING

www.levendemusikdmf.dk

Opslagstavlen, nyhedsbrev
Alle ønskes god jul og godt nytår

Nytårskur 25. januar 2015

Generalforsamling
1.marts 2015

 Bestyrelsen

Bestyrelses - referater

For medlemmer

 Links

Forbundet

Bestyrelsen repræsenteret ved Alex, Jan og Gunnar var tilstede ved Frederiksborg KulturCenters 50 års reception og koncert med Michala Petri. KulturCentret fik overrakt en gave og Alex overdrog Michala Petri en smuk buket blomster og medfølgende lovord. Michala lovede til gengæld at forblive i Frederiksborg afd. Tak for det!